Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 13 grudnia 2021 roku.pdf PDF Document 106.2 KB
Uchwała Nr LXIII(475(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. przyjęcia GPPiRPA oraz PN na rok 2022.pdf PDF Document 844.6 KB
Uchwała Nr LXIII(476(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. zmiany uchwały Nr LIX(47(2010 RG z dn. 31.05.2010 r. ws.pdf PDF Document 108.1 KB
Uchwała Nr LXIII(477(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. up. Wójta do podpisania um. dot. współdziałania pomiędzy jst.pdf PDF Document 173.9 KB
Uchwała Nr LXIII(478(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. up. Wójta do podpisania um. dot. współdziałania pomiędzy jst.pdf PDF Document 174.4 KB
Uchwała Nr LXIII(479(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. zmiany uchwały RG Kosakowo nr XL(255(2020 z dn. 29.09.20 r..pdf PDF Document 1 MB
Uchwała Nr LXIII(480(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 145.9 KB
Uchwała Nr LXIII(481(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. rozpatrzenia skargi Pana H.W. z dnia 17.09.21 r. (...).pdf PDF Document 156.4 KB
Uchwała Nr LXIII(482(2021 RG Kosakowo z dn. 13.12.21 r. ws. rozpatrzenia skargi Pana H.P. z dnia 2.11.21 r. (...).pdf PDF Document 170.5 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXIII Zwyczajnej Sesji w dniu 13 grudnia 2021 roku.pdf PDF Document 417.2 KB