Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 10 marca 2022 roku.pdf PDF Document 106.3 KB
Uchwała Nr LXVI(500(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. uchwalenia MPZP działek przy ul. Kaprów, Szkutniczej i Sieciowej.pdf PDF Document 1.3 MB
Uchwała Nr LXVI(501(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. uchwalenia MPZP dz. nr 393, 392)1, 392)2, 392)3 obręb Dębogórze.pdf PDF Document 883.5 KB
Uchwała Nr LXVI(502(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 171.5 KB
Uchwała Nr LXVI(503(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. przyjęcie GPPiRPAoPN.pdf PDF Document 754.4 KB
Uchwała Nr LXVI(504(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu „Asystent osobisty.pdf PDF Document 164.9 KB
Uchwała Nr LXVI(505(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”.pdf PDF Document 172.7 KB
Uchwała Nr LXVI(506(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. Programu Wspierania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2022-2024.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwała Nr LXVI(507(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf PDF Document 169.1 KB
Uchwała Nr LXVI(508(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 7.7 MB
Uchwała Nr LXVI(509(2022 RG Kosakowo z dn. 10.03.22 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 3.2 MB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXVI Zwyczajnej Sesji w dniu 10 marca 2022 roku.pdf PDF Document 624.3 KB