Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXI.527.2022 RG Kosakowo z dn. nadania nazwy MANDARYNKOWA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE.pdf PDF Document 497.6 KB
Uchwała Nr LXXI.528.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy do realizacji promocji produktu turyst.pdf PDF Document 126.7 KB
Uchwała Nr LXXI.529.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kosakowo.pdf PDF Document 112.4 KB
Uchwała Nr LXXI.530.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. uchwalenia MPZP części obrębu Kosakowo.pdf PDF Document 1.6 MB
Uchwała Nr LXXI.531.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. uchwalenia MPZP cz. obrębu Mosty, w rej. ul. Cisowej.pdf PDF Document 2.4 MB
Uchwała Nr LXXI.532.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. uchwalenia MPZP obrębu Kazimierz.pdf PDF Document 4.7 MB
Uchwała Nr LXXI.533.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie - działki nr 188 obręb Pierwoszyno.pdf PDF Document 106 KB
Uchwała Nr LXXI.534.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy Kosakowo.pdf PDF Document 287.4 KB
Uchwała Nr LXXI.535.2022 RG Kosakowo z dn 2.06.22 r. ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu.pdf PDF Document 181.9 KB
Uchwała Nr LXXI.536.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 165.1 KB
Uchwała Nr LXXI.537.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 2.4 MB
Uchwała Nr LXXI.538.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 1.5 MB
Uchwała Nr LXXI.539.2022 RG Kosakowo z dn. 2.06.22 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.pdf PDF Document 155.8 KB
Uchwały podjęte podczas LXXI Zwyczajnej Sesji w dn. 2.06.2022 roku.pdf PDF Document 70.5 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXXI Zwyczajnej Sesji w dniu 2 czerwca 2022 roku.pdf PDF Document 578.5 KB