Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXIX.571.2022 RG Kosakowo dn. 6.10.22 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 48(5.pdf PDF Document 108.6 KB
Uchwała Nr LXXIX.572.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf PDF Document 341.4 KB
Uchwała Nr LXXIX.573.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 166.9 KB
Uchwała Nr LXXIX.574.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 536.5 KB
Uchwała Nr LXXIX.575.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.pdf PDF Document 252.1 KB
Uchwała Nr LXXIX.576.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 5.4 MB
Uchwała Nr LXXIX.577.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. zmiany WPF Gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 3.5 MB
Uchwała Nr LXXIX.578.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.pdf PDF Document 154.6 KB
Uchwała Nr LXXIX.579.2022 RG Kosakowo z dn. 6.10.22 r. ws. rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.pdf PDF Document 150.5 KB
Uchwały podjęte podczas LXXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku.pdf PDF Document 65.3 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXXIX Zwyczajnej Sesji w dniu 6 października 2022 roku.pdf PDF Document 496.5 KB