Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXVI.559.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. uchwalenia MPZP obszarów w rej ul. Wiejskiej i Kołłątaja.pdf PDF Document 5.9 MB
Uchwała Nr LXXVI.560.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kosakowo.pdf PDF Document 288.5 KB
Uchwała Nr LXXVI.561.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. nadania nazwy Wypoczynkowa ulicy położonej we wsi MECHELINKI.pdf PDF Document 380.2 KB
Uchwała Nr LXXVI.562.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r..pdf PDF Document 180.5 KB
Uchwała Nr LXXVI.563.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. zmiany budzetu Gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 6.1 MB
Uchwała Nr LXXVI.564.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. zmiany WPF Gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 3.1 MB
Uchwała Nr LXXVI.565.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo a Powiatem (dot. bud.w Pogórzu).pdf PDF Document 108.3 KB
Uchwała Nr LXXVI.566.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo a Powiatem (dot. drogi 1517G).pdf PDF Document 129 KB
Uchwała Nr LXXVI.567.2022 RG Kosakowo z dn. 8.09.22 r. ws. rozpatrzenia skargi Pana A. J. na Sołtys wsi Suchy Dwór..pdf PDF Document 153.2 KB
Uchwały podjęte podczas LXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 8.09.2022 roku.pdf PDF Document 69.9 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXXVI Zwyczajnej Sesji w dniu 8 września 2022 roku.pdf PDF Document 477.2 KB