Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXX.580.2022 RG Kosakowo z dn. 27.10.22 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf PDF Document 184.2 KB
Uchwała Nr LXXX.581.2022 RG Kosakowo z dn. 27.10.22 r. ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 155.6 KB
Uchwała Nr LXXX.582.2022 RG Kosakowo z dn. 27.10.22 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 4.4 MB
Uchwała Nr LXXX.583.2022 RG Kosakowo z dn. 27.10.22 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 4.1 MB
Uchwały podjęte podczas LXXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 26.10.2022 roku.pdf PDF Document 61.8 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXXX Nadzwyczajnej Sesji w dniu 26 października 2022 roku.pdf PDF Document 394.6 KB