Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXXI.584.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. uchwalenia mpzp terenu położonego w obrębach Pogórze i Pierwoszyno.pdf PDF Document 930.1 KB
Uchwała Nr LXXXI.585.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. uchwalenia mpzp centrum administracyjno – usługowego w Kosakowie.pdf PDF Document 1.7 MB
Uchwała Nr LXXXI.586.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. uchwalenia mpzp terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach.pdf PDF Document 973.3 KB
Uchwała Nr LXXXI.587.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. uchwalenia mpzp części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo.pdf PDF Document 2 MB
Uchwała Nr LXXXI.588.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. zmiany uchwały o regulaminie wynagradzania nauczycieli.pdf PDF Document 148.5 KB
Uchwała Nr LXXXI.589.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. wymagań, (...) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników.pdf PDF Document 178.8 KB
Uchwała Nr LXXXI.590.2021 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 3 MB
Uchwała Nr LXXXI.591.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 2.7 MB
Uchwała Nr LXXXI.592.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. rozpatrzenia skargi na Sołtys wsi Suchy Dwór..pdf PDF Document 151.8 KB
Uchwała Nr LXXXI.593.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf PDF Document 111.7 KB
Uchwała Nr LXXXI.594.2022 RG Kosakowo z dn. 9.11.22 r. ws. przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe.pdf PDF Document 1.8 MB
Uchwały podjęte podczas LXXXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku.pdf PDF Document 67.7 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXXXI Zwyczajnej Sesji w dniu z 9 listopada 2022 roku.pdf PDF Document 611.2 KB