Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXXII.595.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych.pdf PDF Document 7.9 MB
Uchwała Nr LXXXII.596.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 738 KB
Uchwała Nr LXXXII.597.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX.69.93 z dn. 12.08.93 (Kukurydziana).pdf PDF Document 807.7 KB
Uchwała Nr LXXXII.598.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf PDF Document 113.2 KB
Uchwała Nr LXXXII.599.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi_pop.pdf PDF Document 190.8 KB
Uchwała Nr LXXXII.599.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi_pop_1.pdf PDF Document 190.8 KB
Uchwała Nr LXXXII.600.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.pdf PDF Document 131.3 KB
Uchwała Nr LXXXII.600.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów_1.pdf PDF Document 131.3 KB
Uchwała Nr LXXXII.601.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów (...) dla radnych.pdf PDF Document 167.1 KB
Uchwała Nr LXXXII.601.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów (...) dla radnych_1.pdf PDF Document 167.1 KB
Uchwała Nr LXXXII.602.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 5.5 MB
Uchwała Nr LXXXII.603.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2022-2034.pdf PDF Document 2.7 MB
Uchwała Nr LXXXII.604.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. upoważnienia Wójta do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jst.pdf PDF Document 178.6 KB
Uchwała Nr LXXXII.604.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. upoważnienia Wójta do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jst_1.pdf PDF Document 178.6 KB
Uchwała Nr LXXXII.605.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. wyrażenia zgody na zdalny i hybrydowy tryb obradowania.pdf PDF Document 117.4 KB
Uchwała Nr LXXXII.605.2022 RG Kosakowo z dn. 1.12.22 r. ws. wyrażenia zgody na zdalny i hybrydowy tryb obradowania_1.pdf PDF Document 117.4 KB
Uchwały podjęte podczas LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku.pdf PDF Document 70.1 KB
Uchwały podjęte podczas LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku_1.pdf PDF Document 70.1 KB