Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXXIX.620.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 173 KB
Uchwała Nr LXXXIX.621.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf PDF Document 112.7 KB
Uchwała Nr LXXXIX.622.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP cz. obrębu Rewa.pdf PDF Document 407.5 KB
Uchwała Nr LXXXIX.623.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP części zachodniej obrębu Pierwoszyno.pdf PDF Document 897.5 KB
Uchwała Nr LXXXIX.624.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP części obrębów Mosty i Kazimierz.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwała Nr LXXXIX.625.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP terenów usług. w Dębogórzu Wybudowaniu.pdf PDF Document 560.4 KB
Uchwała Nr LXXXIX.626.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP działki nr 223(29 obręb Dębogórze.pdf PDF Document 456.5 KB
Uchwała Nr LXXXIX.627.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP części obrębu Pogórze gmina Kosakowo.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwała Nr LXXXIX.628.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP części obrębu Pogórze.pdf PDF Document 347 KB
Uchwała Nr LXXXIX.629.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. - dz. nr 191(56.pdf PDF Document 118.6 KB
Uchwała Nr LXXXIX.630.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy.pdf PDF Document 159.9 KB
Uchwała Nr LXXXIX.631.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot..pdf PDF Document 160.5 KB
Uchwała Nr LXXXIX.632.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.pdf PDF Document 4.1 MB
Uchwała Nr LXXXIX.633.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2023-2034.pdf PDF Document 3.6 MB
Uchwała Nr LXXXIX.634.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. odwołania Skarbnika Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 101.7 KB
Uchwała Nr LXXXIX.635.2023 RG Kosakowo z dn. 26.01.23 r. ws. powołania Skarbnika Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 107.3 KB
Uchwały podjęte na LXXXIX Zwyczajnej Sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku.pdf PDF Document 73.3 KB
Wyniki głosowania imennego uchwał podjętych na LXXXIX Zwyczajnej Sesji w dniu 26.01.2023 roku.pdf PDF Document 647.7 KB