Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXXXV.608.2022 RG Kosakowo z dn. 15.12.22 r. ws. wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2023-2034.pdf PDF Document 820.5 KB
Uchwała Nr LXXXV.609.2022 RG Kosakowo ws. uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.pdf PDF Document 1001.9 KB
Uchwała Nr LXXXV.610.2022 RG Kosakowo z dn. 15.12.22 r. zmieniająca Uchwałę RG Kosakowo numer LXXV.553.2022 z dn. 11.08.22 r..pdf PDF Document 185.3 KB
Uchwała Nr LXXXV.611.2022 RG Kosakowo z dn. 15.12.22 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.pdf PDF Document 4.5 MB
Uchwały podjęte podczas LXXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.12.2022 roku.pdf PDF Document 65.4 KB
Wyniki głosowania imennego uchwał podjętych na LXXXV Zwyczajnej Sesji w dniu 15.12.2022 roku.pdf PDF Document 325.9 KB