Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr V(13(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały Nr II(4(2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 r..pdf PDF Document 125.5 KB
Uchwała Nr V(14(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp cz. obr. Dębogórze w rejonie Bazy Paliw Nr 21.pdf PDF Document 149.1 KB
Uchwała Nr V(15(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp północnej cz. obrębu Mosty gm. Kosakowo.pdf PDF Document 149 KB
Uchwała Nr V(16(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp nier. przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach.pdf PDF Document 144.3 KB
Uchwała Nr V(17(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp cz. obrębu Mosty, w rejonie ul. Gdyńskiej i Szkolnej.pdf PDF Document 144.4 KB
Uchwała Nr V(18(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. rocznego programu współpracy w roku 2019 Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi.doc.pdf PDF Document 149.1 KB
Uchwała Nr V(19(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji.pdf PDF Document 160.3 KB
Uchwała Nr V(20(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf PDF Document 281.2 KB
Uchwała Nr V(21(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf PDF Document 204.1 KB
Uchwała Nr V(22(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia.pdf PDF Document 174.1 KB
Uchwała Nr V(23(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf PDF Document 178 KB
Uchwała Nr V(24(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf PDF Document 225.8 KB
Uchwała Nr V(25(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XXXVI(49(2009 z dnia 29 czerwca 2009 r..pdf PDF Document 229.6 KB
Uchwała Nr V(27(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. WPF Gminy Kosakowo na lata 2019-2026.pdf PDF Document 9.8 MB
Uchwała Nr V(28(2018 z dn. 20 grudnia 2018 r. ws. uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2019.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwały podjęte podczas V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dn. 20 grudnia 2018 r..pdf PDF Document 123.5 KB
Wyniki głosowania imiennego podjętych uchwał na V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 20 grudnia 2018 r..pdf PDF Document 477.7 KB
Załącznik do Uchwały Nr V(14(2018.pdf PDF Document 739.6 KB
Załącznik do Uchwały Nr V(15(2018.pdf PDF Document 955 KB
Załącznik do Uchwały Nr V(16(2018.pdf PDF Document 285.9 KB
Załącznik do Uchwały Nr V(17(2018.pdf PDF Document 975.3 KB