Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr VII(30(2019 z dn. 21 stycznia 2019 r. ws. zmiany vudżetu gminy Kosakowo na rok 2019.pdf PDF Document 3.3 MB
Uchwała Nr VII(31(2019 z dn. 21 stycznia 2019 r. ws. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2019-2026.pdf PDF Document 2.5 MB
Uchwały podjęte podczas VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dn. 21 stycznia 2019 r..pdf PDF Document 107.2 KB
Wyniki głosowania imiennego uchwał podjętych na VII Zwyczajenj Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 191.1 KB