Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr VIII(32(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. zaopiniowania projektu zmiany granicy portu.doc.pdf PDF Document 54.4 KB
Uchwała Nr VIII(33(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach.doc.pdf PDF Document 168.9 KB
Uchwała Nr VIII(34(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. uchwały ws. zmiany uchwały ws. warunków odpłatności za usługi opiekuńcze.doc.pdf PDF Document 180.1 KB
Uchwała Nr VIII(35(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.docx.pdf PDF Document 230.6 KB
Uchwała Nr VIII(36(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu.docx.pdf PDF Document 122.2 KB
Uchwała Nr VIII(37(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. zmian w statutach sołectw Gminy Kosakowo.doc.pdf PDF Document 176.1 KB
Uchwała Nr VIII(38(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. nadania nazwy LISIA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE.doc.pdf PDF Document 155.7 KB
Uchwała Nr VIII(39(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na nabycie nier. – dz. nr 112(22 i 112(23 o. Rewa.docx.pdf PDF Document 115.7 KB
Uchwała Nr VIII(40(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Kosakowo.docx.pdf PDF Document 126.1 KB
Uchwała Nr VIII(41(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 209(37 o. Dębogórze.pdf PDF Document 109 KB
Uchwała Nr VIII(42(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - cz. dz. nr 453(22 - Dębogórze.docx.pdf PDF Document 146.1 KB
Uchwała Nr VIII(43(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 1235 o. Mosty.docx.pdf PDF Document 108.5 KB
Uchwała Nr VIII(44(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 1182(42 i nr 1182(73.pdf PDF Document 118.2 KB
Uchwała Nr VIII(45(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 114(290 obręb Pogórze.pdf PDF Document 112.1 KB
Uchwała Nr VIII(46(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 67(8 o. Rewa.docx.pdf PDF Document 108.4 KB
Uchwała Nr VIII(47(2019 z dn. 31.01.2018 r. ws. ustalenia przedstawicieli do Stowarzyszenia ZKZG Dolina Redy i Chylonki.doc.pdf PDF Document 51.2 KB
Uchwała Nr VIII(48(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Północnokaszubska Grupa.doc.pdf PDF Document 68.6 KB
Uchwała Nr VIII(49(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyboru przedstawicieli do Kaszuby Północne.pdf PDF Document 81.3 KB
Uchwała Nr VIII(50(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich.pdf PDF Document 49.5 KB
Uchwała Nr VIII(51(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. reprezentanta Gminy Kosakowo w ZMZKZG.pdf PDF Document 48.4 KB
Uchwała Nr VIII(52(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. zmiany Uchwały Nr III(18(2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2006 roku.pdf PDF Document 133.3 KB
Uchwały podjęte na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf PDF Document 107.5 KB
Wyniki głosowania imiennego uchwał podjętych na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 stycznia 2019 r..pdf PDF Document 645.7 KB
Załącznik do Uchwały Nr VIII(32(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. zaopiniowania projektu zmiany granicy portu.pdf PDF Document 1.9 MB
Załącznik do Uchwały Nr VIII(38(2019 z dn. 31.01.2019 r. ws. nadania nazwy LISIA.pdf PDF Document 295 KB