Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XCI.638.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu Asystent osobisty.pdf PDF Document 114.9 KB
Uchwała Nr XCI.639.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa.pdf PDF Document 110.4 KB
Uchwała Nr XCI.640.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.pdf PDF Document 140.6 KB
Uchwała Nr XCI.641.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.pdf PDF Document 221.1 KB
Uchwała Nr XCI.642.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Północnokaszubska Grupa.pdf PDF Document 105.5 KB
Uchwała Nr XCI.643.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. utworzenia Publicznego Przedszkola w Mostach.pdf PDF Document 285.5 KB
Uchwała Nr XCI.644.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. włączenia Publicznego Przedszkola w Mostach do Zespołu Szkolno-Przedsz..pdf PDF Document 126.8 KB
Uchwała Nr XCI.645.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXCII.184.2020 z dn. 25.02.20 r. o ustaleniu sieci przedszkoli.pdf PDF Document 177.9 KB
Uchwała Nr XCI.646.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. wykazu kąpielisk na obszarze morskim.pdf PDF Document 171.8 KB
Uchwała Nr XCI.647.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XIII.83.95 z dn. 10.11.1995 r. (ul. Plażowa).pdf PDF Document 450.7 KB
Uchwała Nr XCI.648.2023 RG Koskaowo z dn. 9.03.23 r. ws. wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic.pdf PDF Document 236.9 KB
Uchwała Nr XCI.649.2022 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kosakowo.pdf PDF Document 264.7 KB
Uchwała Nr XCI.650.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.pdf PDF Document 157.1 KB
Uchwała Nr XCI.651.2023 RG Kosakowo z dn. 9.03.23 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.pdf PDF Document 4 MB
Uchwały podjęte na XCI Zwyczajnej Sesji w dniu 9 marca 2023 roku.pdf PDF Document 73.5 KB
Wyniki głosowania imennego uchwał podjętych na XCI Zwyczajnej Sesji w dniu 9.03.2023 roku.pdf PDF Document 575.3 KB