Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XCIV.664.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy.pdf PDF Document 315.5 KB
Uchwała Nr XCIV.665.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.pdf PDF Document 158.9 KB
Uchwała Nr XCIV.666.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.pdf PDF Document 136.5 KB
Uchwała Nr XCIV.667.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Dębogórze.pdf PDF Document 353.6 KB
Uchwała Nr XCIV.668.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Dębogórze – Wybudowanie..pdf PDF Document 355.6 KB
Uchwała Nr XCIV.669.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Kazimierz.pdf PDF Document 350.9 KB
Uchwała Nr XCIV.670.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Kosakowo.pdf PDF Document 350.7 KB
Uchwała Nr XCIV.671.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Mechlinki.pdf PDF Document 351.6 KB
Uchwała Nr XCIV.672.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Mosty.pdf PDF Document 351.1 KB
Uchwała Nr XCIV.673.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Pierwoszyno.pdf PDF Document 351.4 KB
Uchwała Nr XCIV.674.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Pogórze.pdf PDF Document 352.2 KB
Uchwała Nr XCIV.675.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Rewa.pdf PDF Document 351.5 KB
Uchwała Nr XCIV.676.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. nadania statutu Sołectwa Suchy Dwór.pdf PDF Document 352.4 KB
Uchwała Nr XCIV.677.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. przekazania środków finan. na Woj.pdf PDF Document 167.7 KB
Uchwała Nr XCIV.678.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 169 KB
Uchwała Nr XCIV.679.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. zmeniającej Uchwałę RG Kosakowo nr LXXXV.610.2022 z dn. 15.12.22 r..pdf PDF Document 192.2 KB
Uchwała Nr XCIV.680.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.pdf PDF Document 8.4 MB
Uchwała Nr XCIV.681.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2023-2034.pdf PDF Document 3.5 MB
Uchwała Nr XCIV.682.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf PDF Document 182.2 KB
Uchwała Nr XCIV.683.2023 RG Kosakowo z dn. 6.06.23 r. ws. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców.pdf PDF Document 215.4 KB
Uchwały podjęte na XCIV Zwyczajnej Sesji w dniu 6 czerwca 2023 roku.pdf PDF Document 103.1 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XCIV Zwyczajnej Sesji w dniu 6 czerwca 2023 roku.pdf PDF Document 709.1 KB