Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XCIX.701.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.pdf PDF Document 236.1 KB
Uchwała Nr XCIX.702.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania.pdf PDF Document 176.3 KB
Uchwała Nr XCIX.703.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. zmiany uchwały ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa — kopia.pdf PDF Document 148.7 KB
Uchwała Nr XCIX.704.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. zmiany uchwały nr LXXI.534.2022 z dnia 2.06.22 r. ws. ustalenia strefy płatnego parkowania.pdf PDF Document 116 KB
Uchwała Nr XCIX.705.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. w formie darowizny.pdf PDF Document 163.5 KB
Uchwała Nr XCIX.706.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf PDF Document 120.5 KB
Uchwała Nr XCIX.707.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. nadania rondu znajdującemu się w Dębogórzu nazwy.pdf PDF Document 1.3 MB
Uchwała Nr XCIX.708.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. określenia przystanków komunikacyjnych.pdf PDF Document 178.6 KB
Uchwała Nr XCIX.709.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. zmiany uchwały w sprawie wykazu kąpielisk.pdf PDF Document 163.8 KB
Uchwała Nr XCIX.710.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. przyjęcia Programu rozwoju placówek oświatowych_.pdf PDF Document 6.3 MB
Uchwała Nr XCIX.711.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydacie na ławnika.pdf PDF Document 119.7 KB
Uchwała Nr XCIX.712.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka.pdf PDF Document 195.6 KB
Uchwała Nr XCIX.713.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.pdf PDF Document 5.6 MB
Uchwała Nr XCIX.714.2023 RG Kosakowo z dn. 28.08.23 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2023-2034.pdf PDF Document 3.8 MB
Uchwały podjęte na XCIX Zwyczajnej Sesji w dniu 28 sierpnia 2023 roku.pdf PDF Document 72.9 KB
Wyniki głosowania imennego uchwał podjętych na XCIX Nadzwyczajnej Sesji w dniu 28.08.2023 r..pdf PDF Document 1.2 MB