Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XCV.684.2023 RG Kosakowo z dn. 20.06.23 r. ws. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kosakowo.pdf PDF Document 13.7 MB
Uchwały podjęte na XCV Zwyczajnej Sesji w dniu 20 czerwca 2023 roku.pdf PDF Document 79.3 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XCV Zwyczajnej Sesji w dniu 20 czerwca 2023 roku.pdf PDF Document 244.2 KB