Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XCVII.688.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf PDF Document 151.3 KB
Uchwała Nr XCVII.689.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. nadania nazwy ANTONIEGO PIENCZK.pdf PDF Document 375.8 KB
Uchwała Nr XCVII.690.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX.69.93 z dnia 12.08.93 r..pdf PDF Document 2.5 MB
Uchwała Nr XCVII.691.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. nadania nazwy HANDLOWA.pdf PDF Document 304.6 KB
Uchwała Nr XCVII.692.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. przyjęcia Programu Rozwoju Tras Rowerowych.pdf PDF Document 16.3 MB
Uchwała Nr XCVII.693.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.pdf PDF Document 168.9 KB
Uchwała Nr XCVII.694.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nier..pdf PDF Document 154.1 KB
Uchwała Nr XCVII.695.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.pdf PDF Document 4.5 MB
Uchwała Nr XCVII.696.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. zmiany WPF Gdiny Kosakowo na lata 2023-2034.pdf PDF Document 2.9 MB
Uchwała Nr XCVII.697.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. rozpatrzenia skargi Pana A. J. Nr 41.2023 na Sołtys wsi Suchy Dwór.pdf PDF Document 191.4 KB
Uchwała Nr XCVII.698.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. rozpatrzenia skargi Pana A. J. Nr 66.2023 na Sołtys wsi Suchy Dwór.pdf PDF Document 193.7 KB
Uchwała Nr XCVII.699.2023 RG Kosakowo z dn. 27.06.23 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 955.7 KB
Uchwały podjęte na XCVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 czerwca 2023 roku.pdf PDF Document 96 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XCVII Zwyczajnej Sesji w dniu 27 czerwca 2023 roku.pdf PDF Document 583.7 KB