Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XI(60(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019.pdf PDF Document 173.8 KB
Uchwała Nr XI(61(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kosakowo..pdf PDF Document 168.9 KB
Uchwała Nr XI(62(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy.pdf PDF Document 178.6 KB
Uchwała Nr XI(63(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy - dot. sygnalizacji.pdf PDF Document 158.2 KB
Uchwała Nr XI(64(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy - dot. Kwietniowej.pdf PDF Document 181.4 KB
Uchwała Nr XI(65(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 139.9 KB
Uchwała Nr XI(66(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu usługowego w Kosakowie.pdf PDF Document 113.3 KB
Uchwała Nr XI(67(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – dz. nr 82(16 obręb Pogórze.pdf PDF Document 109.9 KB
Uchwała Nr XI(68(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany uchwałynr IX(57(97 ws. nadania nazw nowym ulicom w Pogórzu.pdf PDF Document 161.5 KB
Uchwała Nr XI(69(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany uchwały nr XX(37(04 ws. nadania nazw ul. położonym w obrębie Pogórze.pdf PDF Document 160.7 KB
Uchwała Nr XI(70(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany uchwały IX(39(2011 ws. nadania nazwy PARTYZANTÓW ul w DEBOGÓRZU.pdf PDF Document 165.6 KB
Uchwała Nr XI(71(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. nadania nazwy IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ulicy położonej we wsi POGÓRZE.pdf PDF Document 165 KB
Uchwała Nr XI(72(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. nadania nazwy JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO ulicy położonej we wsi POGÓRZE.pdf PDF Document 162.1 KB
Uchwała Nr XI(73(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LIII(33(2010 ws. nadania nazw ulicom- Pogórze.pdf PDF Document 160.4 KB
Uchwała Nr XI(74(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP dz. nr 190(380, 190(218 i 190(219 - Suchy Dwór.pdf PDF Document 149.3 KB
Uchwała Nr XI(75(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP dz położonych w Dębogórzu (D-Wybudowanie).pdf PDF Document 150.2 KB
Uchwała Nr XI(76(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP cz. obrębu Pierwoszyno.pdf PDF Document 147 KB
Uchwała Nr XI(77(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. uchwalenia zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.pdf PDF Document 169.4 KB
Uchwała Nr XI(78(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. ustalenia planu sieci oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych.pdf PDF Document 122.1 KB
Uchwała Nr XI(79(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf PDF Document 141.2 KB
Uchwała Nr XI(80(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. wyłączenia Schroni z Zespołu Szkolnego –Przedszkolnego w Dębog.pdf PDF Document 121.2 KB
Uchwała Nr XI(81(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu.pdf PDF Document 120.9 KB
Uchwała Nr XI(82(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.pdf PDF Document 147.2 KB
Uchwała Nr XI(83(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli.pdf PDF Document 134.8 KB
Uchwała Nr XI(84(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany uchwały Nr XVI(18(04 - dot. zmiany nazwy szkoły w Dębogórzu.pdf PDF Document 102.6 KB
Uchwała Nr XI(85(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2019.pdf PDF Document 6.2 MB
Uchwała Nr XI(86(2019 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.03.2019 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia WPF gminy Kosakowo na lata 2019-2026.pdf PDF Document 2.3 MB
Uchwały podjęte na XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 271.1 KB
Wyniki głosowania imiennego uchwał podjętych na XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dn. 26.03.2019 r..pdf PDF Document 982.8 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI(77(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 15.1 MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI(77(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 8.1 MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI(77(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 48.5 KB
Załącznik do Uchwały Nr XI(61(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 2 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(68(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.4 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(69(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.6 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(70(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.1 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(71(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(72(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.1 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(73(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.3 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(74(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.1 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(75(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.1 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(76(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 1.6 MB
Załącznik do Uchwały Nr XI(78(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 185.1 KB
Załącznik do Uchwały Nr XI(79(2019 z dn. 28 marca 2019 r..pdf PDF Document 95.1 KB