Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XL(254(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.pdf PDF Document 267.5 KB
Uchwała Nr XL(255(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. nadania nazwy ZATOKOWA ulicy położonej we wsi MECHELINKI.pdf PDF Document 157.4 KB
Uchwała Nr XL(256(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. nadania nazwy PORTOWA ulicy położonej we wsi MECHELINKI.pdf PDF Document 158.1 KB
Uchwała Nr XL(257(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 547, Rewa.pdf PDF Document 118 KB
Uchwała Nr XL(258(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 1000(1 Mosty.pdf PDF Document 119 KB
Uchwała Nr XL(259(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki 99(6, Mechelinki.pdf PDF Document 110.6 KB
Uchwała Nr XL(260(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. uchwalenia MPZP dz. nr 20(1, 20(3, 20(4, 20(5, 20(6, 20(7, 18, 19 .pdf PDF Document 2.7 MB
Uchwała Nr XL(261(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. uchwalenia MPZP dz. w Dębogórzu przy ul. Dębogórskiej.pdf PDF Document 10.5 MB
Uchwała Nr XL(262(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. uchwalenia MPZP cz. obrębu Mosty, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej.pdf PDF Document 2.8 MB
Uchwała Nr XL(265(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 105.7 KB
Uchwała Nr XL(266(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 108 KB
Uchwała Nr XL(267(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 124.9 KB
Uchwała Nr XL(268(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 127.1 KB
Uchwała Nr XL(269(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 119.8 KB
Uchwała Nr XL(270(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 124.6 KB
Uchwała Nr XL(271(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 128.4 KB
Uchwała Nr XL(272(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 127.2 KB
Uchwała Nr XL(273(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Sołtys Wsi Suchy Dwór.docx.pdf PDF Document 125.9 KB
Uchwała Nr XL(274(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 127.9 KB
Uchwała Nr XL(275(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.20 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia WPF na lata 2020-2027.pdf PDF Document 4.7 MB
Uchwały podjęte na XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 29 września 2020 r..pdf PDF Document 133 KB
Załącznik do Uchwały Nr XL(255(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.2020 r..pdf PDF Document 386.2 KB
Załącznik do Uchwały Nr XL(256(2020 RG Kosakowo z dn. 29.09.2020 r..pdf PDF Document 402.5 KB