Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 25 lutego 2021 roku.pdf PDF Document 108.9 KB
Uchwała Nr XLIX(340(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.pdf PDF Document 164.6 KB
Uchwała Nr XLIX(341(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. wyrażenia zgody na nabycie nier. – dz. nr 5(9 obręb Dębogórze.pdf PDF Document 110.3 KB
Uchwała Nr XLIX(342(2021 RG Koskaowo z dn. 25.02.2021 r. ws. wyrażenia zgody na nabycie nier. - dz. nr 60(8 i 61(10 obręb Pogórze.pdf PDF Document 115.4 KB
Uchwała Nr XLIX(343(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. sprostowania oczywistej omyłki - stypendia sportowe.pdf PDF Document 118.2 KB
Uchwała Nr XLIX(344(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 11.3 MB
Uchwała Nr XLIX(345(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. zmiany uchwały ws przyjęcia WPF gminy Kosakowo.pdf PDF Document 3.1 MB
Uchwała Nr XLIX(346(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf PDF Document 190.2 KB
Uchwała Nr XLIX(347(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. rozpatrzenia skargi S.B..pdf PDF Document 105.5 KB
Uchwała Nr XLIX(348(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. rozpatrzenia skargi A.J..pdf PDF Document 112 KB
Uchwała Nr XLIX(349(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. rozpatrzenia wniosku p. A.J..pdf PDF Document 110.3 KB
Uchwała Nr XLIX(350(2021 RG Kosakowo z dn. 25.02.2021 r. ws. zmiany Uchwały Nr II(5(2018 RG Kosakowo z dnia 30.11.2018 r..pdf PDF Document 213.8 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XLVI Zwyczajnej Sesji w dniu 25 lutego 2021 roku.pdf PDF Document 551.3 KB