Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwala Nr XLVI(312(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. przyjecia Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwala Nr XLVI(313(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. programu oslonowego „Teleopieka” na lata 2021-2027 r..pdf PDF Document 195.8 KB
Uchwala Nr XLVI(314(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. przyjecia Programu Ochrony Srodowiska dla Gm. Kosakowo.pdf PDF Document 3.4 MB
Uchwala Nr XLVI(315(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. przyjecia zasad udzielania dotacji celowej - dot. ochrony powietrza.pdf PDF Document 138.6 KB
Uchwala Nr XLVI(316(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. upowaznienia Wojta Gminy do podpisania umowy z pow. Puckim_.pdf PDF Document 177.1 KB
Uchwala Nr XLVI(317(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. WPF gminy Kosakowo na lata 2021-2029.pdf PDF Document 9.9 MB
Uchwala Nr XLVI(318(2020 RG Kosakowo z dn. 17.12.20 r. ws. uchwalenia budzetu gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwaly podjete na XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 17.12.2020 r..pdf PDF Document 104.8 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XLVI Zwyczajnej Sesji w dniu 17 grudnia 2020 roku.pdf PDF Document 446.1 KB