Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
UchwaLy podjete na XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 26 stycznia 2021 roku.pdf PDF Document 115.5 KB
Uchwała Nr XLVIII(320(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. zmiany Uchwaly ws. ustalenia sieci szkol.pdf PDF Document 164 KB
Uchwała Nr XLVIII(321(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. przyjęcia GPPP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.pdf PDF Document 734.8 KB
Uchwała Nr XLVIII(322(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. GPRPAiPN na 2021 rok.pdf PDF Document 576.7 KB
Uchwała Nr XLVIII(323(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. okresowych stypendiów sportowych 2021 r..pdf PDF Document 322.3 KB
Uchwała Nr XLVIII(324(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. nadania rondu w Kosakowie (...) imienia Obroncow Kepy Oksywskiej.pdf PDF Document 560.8 KB
Uchwała Nr XLVIII(325(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. zmiany Uchwaly RG Kosakowo Nr LVI(116(2001 z dn. 5.10.01 r..pdf PDF Document 355.5 KB
Uchwała Nr XLVIII(326(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. zmiany Uchwaly RG Kosakowo Nr XXXV(74(05 z dn. 23.08.05 r..pdf PDF Document 438 KB
Uchwała Nr XLVIII(327(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. wyrazenia zgody na nabycie od Skarbu Panstwa_dz. 207 w Pogorzu.pdf PDF Document 110.8 KB
Uchwała Nr XLVIII(328(2021 RG Kosakowow z dn. 26.01.21 r. ws. uchwalenia MPZP obszaru polozonego w Suchym Dworze.pdf PDF Document 3.2 MB
Uchwała Nr XLVIII(329(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01,21 r. ws. uchwalenia MPZP cz. dz. nr 147.71 i 146.9 obreb Rewa.pdf PDF Document 2.3 MB
Uchwała Nr XLVIII(330(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej - azbezt.pdf PDF Document 184.4 KB
Uchwała Nr XLVIII(331(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf PDF Document 243.7 KB
Uchwała Nr XLVIII(332(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 4.3 MB
Uchwała Nr XLVIII(333(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia WPF.pdf PDF Document 3.1 MB
Uchwała Nr XLVIII(334(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 113.9 KB
Uchwała Nr XLVIII(335(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Sołtys.pdf PDF Document 112.1 KB
Uchwała Nr XLVIII(336(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 110.6 KB
Uchwała Nr XLVIII(337(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Sołtys.pdf PDF Document 112.9 KB
Uchwała Nr XLVIII(338(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 111 KB
Uchwała Nr XLVIII(339(2021 RG Kosakowo z dn. 26.01.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 110.7 KB