Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XVI(111(2019 RG Kosakowo z dn. 27.06.2019 r. ws. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 64 KB
Uchwała Nr XVI(112(2019 RG Kosakowo z dn. 27.06.2019 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2018 r..pdf PDF Document 6.1 MB
Uchwała Nr XVI(113(2019 RG Kosakowo z dn. 27.06.2019 r. ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 74 KB
Uchwały podjęte na XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 czerwca 2019 r..pdf PDF Document 182.5 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XVI Zwyczajnej Sesji w dniu 27.06.2019 r..pdf PDF Document 353.2 KB