Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XVIII(120(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. nadania nazwy FIGOWA ul. położonej we wsi PIERWOSZYNO.pdf PDF Document 1.9 MB
Uchwała Nr XVIII(121(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. zmiany uchwały RG Kosakowo nr V(28(92.pdf PDF Document 1.7 MB
Uchwała Nr XVIII(122(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. nadania nazwy LETNIA ul. położonej we wsi DĘBOGÓRZE.pdf PDF Document 1.3 MB
Uchwała Nr XVIII(123(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. nadania nazwy USŁUGOWA ulicy położonej we wsi KOSAKOWO.pdf PDF Document 1.8 MB
Uchwała Nr XVIII(124(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. zm. uchwały RG Kosakowo nr XXXV(37(2009 z dn. 3.06.09r.pdf PDF Document 2.8 MB
Uchwała Nr XVIII(125(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. uchylenia uchwał RG Kosakowo Nr XLIV(46(2006 oraz Nr XI(68(07.pdf PDF Document 173.8 KB
Uchwała Nr XVIII(126(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. współpracy z Powiatem Puckim dot. ul. Morskiej w Rewie.pdf PDF Document 176.8 KB
Uchwała Nr XVIII(127(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. współpracy z Powiatem Puckim dot. ul. Szkolnej j w Mostach.pdf PDF Document 182.2 KB
Uchwała Nr XVIII(128(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. współpracy z Powiatem Puckim dot. ul. Kwietniowej w Kazimierzu.pdf PDF Document 162.1 KB
Uchwała Nr XVIII(129(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. przystąpienia do MPZP działek w Dębogórzu.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwała Nr XVIII(130(2019 RG Kosakowo z dn. 29.09.2019 r. ws. oceny aktualności studium i kierunków zagos..pdf PDF Document 50.6 MB
Uchwała Nr XVIII(131(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2019.pdf PDF Document 5.9 MB
Uchwała Nr XVIII(132(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. przyjęcia WPF na lata 2019_2026.pdf PDF Document 2.9 MB
Uchwała Nr XVIII(133(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników.pdf PDF Document 99 KB
Uchwała Nr XVIII(134(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 140.2 KB
Uchwała Nr XVIII(135(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Wiązowej, Dokerów i Bukowej.pdf PDF Document 133 KB
Uchwała Nr XVIII(136(2019 RG Kosakowo z dn. 29.08.2019 r. ws. uchylenie uchwały Nr LVI(178(2019 - Mechelinki Dokerów.pdf PDF Document 138.3 KB
Uchwały podjęte na XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 sierpnia 2019 r..pdf PDF Document 213.5 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XVIII Zwyczajnej Sesji w dniu 29.08.2019 r..pdf PDF Document 684.5 KB