Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXV(173(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. przystapienia do programu Asystnent osobisty osoby niepełnosprawnej.pdf PDF Document 175 KB
Uchwała Nr XXV(174(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.pdf PDF Document 173 KB
Uchwała Nr XXV(175(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. – dz. nr 7(21 i 7(22.pdf PDF Document 119.5 KB
Uchwała Nr XXV(176(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 71(19 i nr 71(21.pdf PDF Document 120 KB
Uchwała Nr XXV(177(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 142.9 KB
Uchwała Nr XXV(178(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf PDF Document 173.5 KB
Uchwała Nr XXV(179(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.2020 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020.pdf PDF Document 3.2 MB
Uchwała Nr XXV(180(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.2020 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia WPF gminy na lata 2020-2027.pdf PDF Document 1.9 MB
Uchwała Nr XXV(181(2020 RG Kosakowo z dn. 30.01.20 r. ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli, dyrektorów szkół.pdf PDF Document 183.6 KB
Uchwały podjęte na XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 30 stycznia 2020 r..pdf PDF Document 189 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XXV Zwyczajnej Sesji w dniu 30 stycznia 2020 r..pdf PDF Document 663.4 KB