Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXVIII(187(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. wykazu kąpielisk na obszarze gm. Kosakowo.pdf PDF Document 174.2 KB
Uchwała Nr XXVIII(188(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. przyjęcia cen biletów ZKM na terenie gm. Kosakowo.pdf PDF Document 158.9 KB
Uchwała Nr XXVIII(189(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo.pdf PDF Document 259.7 KB
Uchwała Nr XXVIII(190(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. sposobu w zakresie odbierania odpadów.pdf PDF Document 314.4 KB
Uchwała Nr XXVIII(191(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. współpracy z Powiatem - Kazimierz ul. Kwietniowa.pdf PDF Document 156.3 KB
Uchwała Nr XXVIII(192(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. uchwalenia MPZP cz.o. Kosakowo, rej. ul. Żeromskiego.pdf PDF Document 3.5 MB
Uchwała Nr XXVIII(193(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. uchwalenia MPZP nier. przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach.pdf PDF Document 2.4 MB
Uchwała Nr XXVIII(194(2020 RG Kosakowo z dn. 23.03.20 r. ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 139.9 KB
Uchwała Nr XXVIII(195(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. zwiększenie udziałów s-ki PEKO.pdf PDF Document 179.8 KB
Uchwała Nr XXVIII(196(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. zmiany budżetu g. Kosakowo na rok 2020.pdf PDF Document 6.3 MB
Uchwała Nr XXVIII(197(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia WPF.pdf PDF Document 2.7 MB
Uchwała Nr XXVIII(198(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. odpłatnego nabycia lokalu na dz. 146(56 i 146(57.pdf PDF Document 115 KB
Uchwała Nr XXVIII(199(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. zmiany uchwały Nr LI(135(2018 RG Kosakowo z dnia 8.02.2018 r..pdf PDF Document 149.7 KB
Uchwała Nr XXVIII(200(2020 RG Kosakowo z dn. 26.03.20 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.pdf PDF Document 130 KB
Uchwały podjęte na XXVIII Zwyczajnej Sesji w dn. 26.03.2020 roku.pdf PDF Document 128.2 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XXVIII Zwyczajnej Sesji w dniu 26 marca 2020 r..pdf PDF Document 679.9 KB