Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXXVI(230(2020 RG Kosakowo z dn. 25.06.20 r. ws. up. Wójta Gminy do podpisania porozumienia dot. kąpieliska.pdf PDF Document 132.4 KB
Uchwała Nr XXXVI(231(2020 RG Kosakowo z dn. 25.06.20 r. ws. zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego.pdf PDF Document 11.6 MB
Uchwała Nr XXXVI(232(2020 RG Kosakowo z dn. 25.06.20 r. ws. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 69.4 KB
Uchwała Nr XXXVI(233(2020 RG Kosakowo z dn. 25.06.20 r. ws. zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2019 r.pdf PDF Document 7.1 MB
Uchwała Nr XXXVI(234(2020 RG Kosakowo z dn. 25.06.20 r. ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 77.1 KB
Uchwały podjęte na XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 25 czerwca 2020 r..pdf PDF Document 119.6 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na XXXVI Zwyczajnej Sesji w dniu 25 czerwca 2020 r..pdf PDF Document 374.4 KB