Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 PLN

Góra