„Polska droga ku morzu”
17:00 to 18:00 - 5 maja 2022
Kosakowskie Centrum Kultury

 

Szczegóły na: http://polskadrogakumorzu.kosakowo.eu/

Organizator

  • Wójt Gminy Kosakowo

Harmonogram

  • 17:00 - 20:00 :

    Kosakowskie Centrum Kultury

Eksport

Lokalizacja

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.