Starostwo Powiatowe w Pucku przypomina o konieczności zawiadamiania o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu organ zatwierdzający.

Poniżej odnośnik do wzoru zamówienia.

Wzór zawiadomienia