Telefony alarmowe

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejawnych oraz 

inspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych

Mariusz Okrasiński

tel. 664 928 121

tel. (58) 660-43-36,

e-mail oc@kosakowo.pl,

pok nr 209 II piętro,

Podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 

 

WYKAZ AKTUALNYCH TELEFONÓW DO SŁUŻB I INSTYTUCJI w powiecie Puckim

INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA CZAS PRACY NR TELEFONU.
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego

Jan MUŻA

Jan DZIADOŃ

Naczelnik

Inspektor

7.30 – 15.30

/całodobowy

509 776 532

516 825 092

Komenda Powiatowa Policji ————– Dyżurny operacyjny całodobowy 997 / 112

58 674 52 22

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ——————- Dyżurny Stanowiska Kierowania całodobowy 112 ; 998; 58 673 04 50
Ratownictwo medyczne

/pogotowie ratunkowe/

—————- Dyżurny rat. medycz. całodobowy 999; 112

58 673 04 50

Placówka Straży Granicznej Władysławowo —————- Dyżurny Operacyjny całodobowy 58 674 43 00
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne

Gdynia

—————- Dyżurny Operacyjny całodobowy 58 620 55 51 // 58 621 68 11
Brzegowa Stacja Ratownicza Władysławowo —————- Dyżurny całodobowy 50 50 50 978 // 58 674 05 42
Morska Stacja Ratownicza Władysławowo ————— – „ – całodobowy 58 674 35 38
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jarosław RADTKE Prezes ————– 609 238 751
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Aleksandra LANGE całodobowy 507 159 482
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna Marek KARWACKI Powit. Lekarz Weter. całodobowy 660 782 250
Obwód Ochrony Wybrzeża Rozewie Kierownik całodobowy 603 706 031
Obwód Ochrony Wybrzeża Lubiatowo Wacław LIPIEC Kierownik całodobowy 603 706 037
Nadleśnictwo Wejherowo Tomasz Wiczanowski Inżynier Nadzoru całodobowy 604 439 410
Nadleśnictwo Choczewo Jarosław Sitkowski K-dt Straży Leśnej całodobowy 694 417 622
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jolanta Kamińska Dyrektor całodobowy 510 929 466
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ewa Weiss Miller Dyrektor całodobowy 666 017 862
Porady psychologów w sytuacjach kryzysowych. Jolanta Kamińska całodobowy 510 929 466
Zarząd Dróg Wojewódzkich dyżurny całodobowy 58 673 25 44
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Obwód Sławoszyno Kierownik Obwodu całodobowy 604 435 022
Rejonowa Dyspozycja Ruchu WEJHEROWO

 

Tygodniowy całodobowy dyżur Prokuratorów

Tel. alarmowy 991 tel. całodobowe 58 672 31 04

kom. 601 99 43 16

 

510 995 022

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.