Zarządzanie kryzysowe

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejwawnych oraz inspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych kmdr por. Bogdan Kacprowicz pok nr 209 II piętro, tel. 660-43-36, e-mail oc@kosakowo.pl tel. 664 928 121 PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINA KOSAKOWO 2017 [POBIERZ] Podlega bezpośrednio Wójtowi … Czytaj dalej Zarządzanie kryzysowe