Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ

Deklaracje

Harmonogram odbioru odpadów

Uchwały i inne akta prawne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Góra