Fundusze zewnętrzne

Projekty

O referacie

Pracownicy Biura Realizacji Projektów zajmują się:

1) Koordynacją spraw wynikających ze współpracy Gminy z organizacjami i instytucjami, których statutowe założenia ukierunkowane są na rzecz integracji europejskiej.

2) Aktywnością w zakresie wykorzystywania unijnej pomocy finansowej oraz poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych

3) Przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz prowadzenie dalszego postępowania z tymi wnioskami, w tym wnioskowanie o zagwarantowanie w budżecie gminy środków dla danych projektów.

4) Współpracą z kierownikami referatów w zakresie:

  • identyfikowania i aktualizacji potrzeb wspólnoty lokalnej
  • planowania środków budżetowych dla projektów

5) Współpracą z instytucjami Unii Europejskiej i Banku Światowego

Kontakt

KOORDYNATOR BIURA
Dominika Grymajło
58 660 43 03
uefundusze@kosakowo.pl

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Sopońska
58 660 43 03
efs@kosakowo.pl

ADRES
ul.Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 679 23 90

Góra