Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

O referacie

Pracownik Biura Realizacji Projektów zajmuje się:

  • Koordynacją spraw wynikających ze współpracy Gminy z organizacjami i instytucjami, których statutowe założenia ukierunkowane są na rzecz integracji europejskiej.
  • Aktywnością w zakresie wykorzystywania unijnej pomocy finansowej oraz poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych.
  • Przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz prowadzenie dalszego postępowania z tymi wnioskami, w tym wnioskowanie o zagwarantowanie w budżecie gminy środków dla danych projektów.
  • Współpracą z kierownikami referatów w zakresie:
    identyfikowania i aktualizacji potrzeb wspólnoty lokalnej
    planowania środków budżetowych dla projektów
  • Współpracą z instytucjami Unii Europejskiej i Banku Światowego

Kontakt

KOORDYNATOR BIURA
Dominika Grymajło
58 660 43 03
uefundusze@kosakowo.pl

ADRES
ul.Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 679 23 90

Góra