Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Zakres: Przystań rybacka składa się z części lądowej i morskiej. W skład części lądowej wchodzą: budynek warsztatu łodziowego z zapleczem socjalnym, 10 boksów rybackich zlokalizowanych w 5-u budynkach oraz budynek hali sprzedaży ryb wraz z chłodnią i wytwórnią lodu oraz plac manewrowo-składowy. W części morskiej znajdują się pomost żelbetowy o długości z pokładem drewnianym, posadowiony na palach. Jest tu także pomost cumowniczy o konstrukcji stalowej o wraz z wyposażeniem: połączony z pomostem żelbetowym, z urządzeniem do transportu skrzyń.

Zadanie zakończono: w 2015r, w trakcie eksploatacji.

Dofinansowanie unijne do100% kosztów kwalifikowalnych,

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo