Kontakt

DANE ADRESOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO
Nazwa Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
Biuro Obsługi Interesanta 58 660-43-43 boi@kosakowo.pl 3
Kancelaria 58 660-43-02 kancelariagminy@kosakowo.pl m.rusak@kosakowo.pl 102
Sekretariat Wójta 58 660-43-00 sekretariat@kosakowo.pl 104
Sekretarz 58 660-43-15 sekretarz@kosakowo.pl 110
Skarbnik 58 660-43-20 skarbnik@kosakowo.pl 106
Ewidencja Działalności Gospodarczej 58 660-43-27 edg@kosakowo.pl 4
Ewidencja Ludności 58 660-43-14 ewidencja@kosakowo.pl 5
Drogownictwo 58  660-43-09 gospodarka@kosakowo.pl drogownictwo@kosakowo.pl 6
Gospodarka Odpadami 58 660-43-46 odpady1@kosakowo.pl
odpady@kosakowo.pl
7
Gospodarka Komunalna 58 660-43-07 komunalka@kosakowo.pl 8
Ochrona Środowiska i Rolnictwo 58 660-43-06 ekologia@kosakowo.pl 8
Urząd Stanu Cywilnego 58 660-43-48 usc@kosakowo.pl 9
Podatki 58 660-43-17 58 660-43-19 podatki@kosakowo.pl 2
Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami 58 660-43-35 geonieruchomosci@kosakowo.pl 107
Inwestycje 58 660-43-30 inwestycje@kosakowo.pl 211
Oświata 58 660-43-45 oswiata@kosakowo.pl 210
Gospodarka Wodna 58 660-43-28 melioracje@kosakowo.pl 206
Ogrodnictwo 58 660-43-28 ogrodnictwo@kosakowo.pl 206
Fundusze Unijne 58 660-43-03 uefundusze@kosakowo.pl
efs@kosakowo.pl
250
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne 58 660-43-13 planowanie@kosakowo.pl 258
Zamówienia Publiczne 58 660-43-44 zamowienia@kosakowo.pl 256
Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 58 660-43-04 alkpomoc@kosakowo.pl 102
Biuro Obsługi Rady Gminy 58 660-43-25 radagminy@kosakowo.pl 111
Sport ,Turystyka i Rekreacja 58 660-43-12 sport@kosakowo.pl 254
Ochrona Cywilna i Sprawy Wojskowe 58 660-43-36 oc@kosakowo.pl 209
Kadry 58 660-43-16 kadry@kosakowo.pl 207
Polityka Społeczna 58 732-50-16 politykaspoleczna@kosakowo.pl Kosakowo ul. Fiołkowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58 620-82-02 gops@kosakowo.pl Kosakowo ul. Fiołkowa 2b
Straż Gminna 58 732-50-11 strazgminna@kosakowo.pl Kosakowo ul. Fiołkowa
Kosakowskie Centrum Kultury 784-403-228 kontakt@kulturakosakowo.pl  Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie ul. Kaszubska 11

Mapa

Góra