Kontakt

Urząd Gminy w Kosakowie

adres: ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo

tel.(58) 660 43 43, (58) 660 43 42

fax (58) 660 43 01

email: kosakowo@kosakowo.pl

Adres skrzynki EPUAP Gminy Kosakowo /000531708/skrytka

NIP Gminy Kosakowo – 587-15-69-970

REGON – 000-531-708 /EKD 7511/

Kod terytorialny Gminy Kosakowo – 221105 2

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie

poniedziałki, wtorki, środy -od godz. 7,45 do 15,30

czwartki – od godz. 7,45 do 17,00

piątki – od godz. 7,45 do 15,15

przyjęcia w sprawach skarg i wniosków: w czwartki w godz. 15-17

Biuro Obsługi Interesanta tel. (58) 660-43-43 / (58) 660-43-42, e-mail: boi@kosakowo.pl insp. Teresa Czaplicka

Numer rachunku bankowego

PKO Bank Polski SA Nr 81 1020 1811 0000 0802 0311 6787

DANE ADRESOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO
Nazwa Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju
Biuro Obsługi Interesanta 58 660-43-43
58 660-43-42
boi@kosakowo.pl 3
Kancelaria Wójta 58 660-43-02 kancelariagminy@kosakowo.pl 102
Sekretariat Wójta 58 660-43-00 sekretariat@kosakowo.pl 104
Sekretarz 58 660-43-15 sekretarz@kosakowo.pl 110
Skarbnik 58 660-43-20 skarbnik@kosakowo.pl 106
Ewidencja Działalności Gospodarczej 58 660-43-27 edg@kosakowo.pl 4
Ewidencja Ludności 58 660-43-14 ewidencja@kosakowo.pl 5
Drogownictwo 58 660-43-09 utrzymanie@kosakowo.pl pasdrogowy@kosakowo.pl 309
Gospodarka Odpadami 58 660-43-41 58 660-43-46 odpady@kosakowo.pl odpady1@kosakowo.pl odpady2@kosakowo.pl 7
Ochrona Środowiska 58 660-43-07 srodowisko@kosakowo.pl 8
Rolnictwo 58 660-43-06 ekologia@kosakowo.pl 8
Urząd Stanu Cywilnego 58 660-43-48 usc@kosakowo.pl 9
Podatki 58 660-43-17 58 660-43-19 podatki@kosakowo.pl 2
Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami 58 660-43-35 geonieruchomosci@kosakowo.pl 107
Inwestycje 58 660-43-30 inwestycje@kosakowo.pl 211
Oświata 58 660-43-45 oswiata@kosakowo.pl 210
Gospodarka Wodna 58 660-43-28 wody@kosakowo.pl 206
Ogrodnictwo 58 660-43-28 ogrodnictwo@kosakowo.pl 206
Fundusze Unijne 58 660-43-12 58 660-43-03 efs@kosakowo.pl uefundusze@kosakowo.pl 6 250
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne 58 660-43-13 planowanie@kosakowo.pl 258
Zamówienia Publiczne 58 660-43-44 zamowienia@kosakowo.pl 256
Biuro Obsługi Rady Gminy 58 660-43-25 radagminy@kosakowo.pl 111
Ochrona Cywilna i Sprawy Wojskowe 58 660-43-36 oc@kosakowo.pl 209
Kadry 58 660-43-16 kadry@kosakowo.pl 207
Seniorzy oraz Współpraca z Gminami Partnerskimi 604 948 363 kd@kosakowo.pl Rewa, ul. Morska 56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /
Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
58 620-82-02 gops@kosakowo.pl
alkpomoc@kosakowo.pl
Kosakowo ul. Fiołkowa 2b
Straż Gminna 58 732-50-11 strazgminna@kosakowo.pl Kosakowo ul. Chrzanowskiego 46
Kosakowskie Centrum Kultury 784-403-228 kontakt@kulturakosakowo.pl Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie ul. Kaszubska 11
Kosakowo Sport Sp. z o.o. 58 712 17 00 sekretariat@kosakowosport.pl Władysława Andersa 2A, 81-198 Pogórze
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO 58 625 47 47 biuro@pukpeko.pl ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo

Mapa

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.