Projekty i inwestycje

04 Sie
0

Budowa odcinka drogi ul. Kminkowej w miejscowości Kosakowo.

Dnia 6 sierpnia br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową odcinka drogi ul. Kminkowej w miejscowości Kosakowo wraz z budową kanalizacji deszczowej. Pracę potrwają do końca października br. Inwestycja wymaga wyłączenia tego odcinka jezdni z ruchu kołowego, w związku z tym zapewniony będzie objazd oraz wydzielone ciągi piesze dla mieszkańców ...

Czytaj dalej
31 Gru
0

W trosce o zawsze dobrą wodę

Gmina Kosakowo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. uzgodniły wieloletni harmonogram inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. To ważny dokument w perspektywie dynamicznego rozwoju wielu terenów inwestycyjnych, w tym mieszkaniowych, na terenie naszej gminy. Zaplanowane inwestycje podyktowane są ...

Czytaj dalej
10 Paź
0

Remontujemy odcinek ulicy Morskiej w Rewie

Rozpoczęły się prace remontowe przy ulicy Morskiej w Rewie. Pozytywne zmiany odczują zarówno mieszkańcy gminy jak również wielu gości, którzy zwłaszcza w sezonie letnim, chętnie zaglądają w to urokliwe miejsce. Zakres prac przewiduje niewielkie poszerzenie jezdni na długości ponad 700 metrów, wymianę nawierzchni, budowę utwardzonego pobocza ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Przystań Rybacka w Mechelinkach

Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek jest Przystań Rybacka z pomostem. Tworzy ją osiem budynków, wśród nich warsztatowo – socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie. Nową atrakcją stał się również pomost, tylko kilka metrów krótszy od molo w Orłowie. Budowa w większości została sfinansowana ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

W oparciu o środki unijne zagospodarowana zostanie prawa część ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach. Powstanie nowa utwardzona nawierzchnia, elementy małej architektury, m.in. ławeczki, pergole i podesty widokowe. Nowa inwestycja zakłada również budowę ciągu pieszo-jezdnego, wykonanie oświetlenia terenu wzdłuż pasa drogowego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Będzie też ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Rozbudowa Promenady w Rewie

Inwestycja Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie to projekt o wartości ponad 1,5 miliona złotych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W centrum miejscowości, wzdłuż ulicy Morskiej powstał trakt spacerowy oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Teren zagospodarowano małą architekturą: pergolami, ławeczkami, miejscami dla rowerów. Inwestycja ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Kompleks Gimnazjum z halą sportową i pływalnią

Decyzja o konieczności budowy gimnazjum nie była przypadkowa. Duża inwestycja zawsze jest dylematem dla władzy. W świetle innych, też ważnych potrzeb inwestycyjnych trzeba wybierać, co najpierw. Podjęta przez Wójta i Radę Gminy Kosakowo decyzja o budowie gimnazjum wynikała z dużego przyrostu ludności w naszej gminie, diagnozy demograficznej, projektowanych ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Przebudowa nawierzchni ulicy Pomorskiej w Dębogórzu

Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze. Podstawowy zakres robót obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni rozbiórka elementów dróg i chodników  wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z BA wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego na podkładzie z włókniny wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego wykonanie nawierzchni ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Gmina przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego

W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego. Na dzień dzisiejszy zakończono prace koncepcyjne i rozpoczęto uzgodnienia robocze do projektu budowlanego. Opracowana koncepcja precyzuje, że ulica Derdowskiego będzie drogą jednojezdniową o szerokości ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Połączenie drogowe z Suchego Dworu do Dębogórza

Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska. Planowane jest wykonanie skrzyżowania typu rondo z ul. Pomorską oraz Szkolną. Na całym odcinku zostanie także zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy. Droga ta będzie istotnym ...

Czytaj dalej
Góra