Rada Gminy

IX Kadencja Rady Gminy Kosakowo w latach 2024 – 2029

L.p. Imię i nazwisko Zdjęcie Funkcja Okręg Miejscowość
1. Sławomir Konarski
 • Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
Okręg nr 14 Suchy Dwór
2. Ryszard Daraszewicz
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kosakowo
 • Przewodniczący Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
 • Członek Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i BezpieczeństwaCzłonek Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
Okręg nr 11 Pogórze
3. Mirosława Piotrowska
 • Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kosakowo
 • Przewodnicząca Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa
 • Członek Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
Okręg nr 1 Mosty
4. Adam Szczuko
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Członek Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa
Okręg nr 2 Mosty
5. Marcin Buchna
 • Przewodniczący Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji Rewizyjnej
Okręg nr 3 Mosty
6. Adam Kujawa
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
Okręg nr 4 Rewa, Mechelinki
7. Agnieszka Słowik
 • Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa
Okręg nr 5 Pierwoszyno
8. Andrzej Śliwiński
 • Członek Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
Okręg nr 6 Kosakowo
9. Mirosław Marek
 • Członek Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
Okręg nr 7 Kosakowo
10. Krzysztof Toruńczak
 • Członek Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju
Okręg nr 8 Dębogórze, Dębogórze – Wybudowanie, Kazimierz
11. Michał Gotowała
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa
 • Członek Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Okręg nr 9 Dębogórze
12. Orina Węsierka Radna Elekt Okręg nr 10 Pogórze
13. Piotr Gryszkiewicz
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa
 • Członek Komisji do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska
Okręg nr 12 Pogórze
14. Ewelina Zblewska Okręg nr 13 Pogórze
15. Bożena Roszak
 • Członek Komisji do spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa
Okręg nr 15 Suchy Dwór
Góra