Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich

Cel: poprawa bezpieczeństwa oraz higieny pracy rybaków korzystających z mirskiej przystani rybackiej w Mechelinkach poprzez montaż dalby stalowej, 5 szt. wciągarek i 10 szt. rolek.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo