Zapraszamy do podzielenia się swoimi pomysłami na projekty, które powinny być dofinansowane w ramach powstającej Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR) opracowywanej przez Stowarzyszenie Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką we Władysławowie.

Badanie ankietowe polega na wyrażeniu opinii w krótkim, anonimowym kwestionariuszu, którego wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. 

Formularz można wypełnić do poniedziałku, 20 lutego br. 

Poniżej linki, w których znajdują się formularze do wypełnienia: 

  • link dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji kultury – tutaj
  • link dla firm – tutaj.

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka dziękuje również za dotychczasowe zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.