Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

 

Cel projektu: poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo poprzez rozbudowę Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Zakres:

W ramach projektu planujemy następujące prace:

  • zagospodarowanie terenu,
  • budowa nawierzchni utwardzonych,
  • oświetlenie terenu,
  • mała architektura (ławki, kosze, przystanek autobusowy, sprzęt sportowy – outdoor fitness) oraz altana, rampy, pergole,
  • zagospodarowanie terenów zielonych przez nasadzenia drzew, krzewów oraz trawy.

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2013 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Planowana wartość zadania: 1546 876,16 w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 650 000 zł

 

Operacja „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.