Projekt „Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W wyniku realizacji projektu powstały: zaplecze organizacyjno-socjalne przystani żeglarskiej -tzw. bosmanat oraz celem zwiększenia ilości korzystających jednostek został przedłużony istniejący pomost cumowniczy (demontowany na zimę). Zakupiono 11 łodzi żeglarskich do celów szkoleniowych.
Inwestycja zakończona. W roku 2024 na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego zostanie zamontowany przedłużony pomost
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego” Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.