Dziś, 11 kwietnia br. ruszyła tak wyczekiwana budowa szkoły modułowej w Pogórzu. W podpisaniu dokumentów dotyczących przekazania placu budowy uczestniczyli wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, dyrektor szkoły podstawowej w Pogórzu Rafał Juszczyk, kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. Zgodnie z umową termin zakończenia prac z pozwoleniem na użytkowanie przypada na 28 września br.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu firma Marbud, która w gminie Kosakowo wykonała dwie duże inwestycje oświatowe – budowę gminnego przedszkola w Pogórzu i Mostach. Co ważne dla budowy szkoły modułowej w Pogórzu, obydwie realizacje wykonane były przez tą firmę zgodnie z zawartymi umowami.

To pionierska inwestycja w gminie Kosakowo. Niezwykle cieszę się, że mogę Państwa dziś na terenie szkoły gościć. Długo czekaliśmy na moment rozpoczęcia prac budowy szkoły modułowej, na którą wszyscy czekamy, by móc uczyć nasze dzieci w warunkach, jakich potrzebują – powiedział dyrektor szkoły Rafał Juszczyk.

 

By na bieżąco czuwać nad postępem prac, co tydzień będą odbywać się narady koordynacyjne oraz raz w miesiącu rada budowy. Będą brać w nich udział dyrektor szkoły, kierownik budowy, przedstawiciele urzędu gminy oraz inspektorzy. Kierownikowi budowy został dziś przekazany dziennik budowy

Cieszę się, że po miesiącach intensywnych prac nad tym niezwykle ważnym projektem udało się do podpisać umowę i co najważniejsze rozpocząć realizację skrzydła modułowego. Wiele miesięcy rozmów z rodzicami dzieci uczęszczających do pogórskiej szkoły, których głos wytrwale i z pełnym zaangażowaniem reprezentuje rada rodziców, pozwolił wypracować najlepszy plan dla zapewnienia najmłodszym mieszkańcom Pogórza i Suchego Dworu godnych warunków do nauki – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek

 Z uwagi na rozpoczęcie inwestycji od piątku 12 kwietnia br. parking przy sali gimnastycznej będzie wyłączony z użytku w całości i stanie się placem budowy.