Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż do 30.12.2021 r. trwa VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można otrzymać w ramach:
• systemów unijnych jakości: gwarantowanych tradycyjnych specjalności, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwa ekologicznego, ochrony nazw pochodzenia i ograniczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
• krajowych systemów jakości: Integrowana Produkcja Roślin (IP), „Jakość Tradycja”, „Quality Meat Program”(QMP), „Quality Assurance for FOOD Products.

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (OT KOWR), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Dla powiatu puckiego to OT KOWR Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28; tel. (0-58) 300-48-41.

Wniosek do pobrania oraz instrukcja jak wypełnić wniosek – TUTAJ

Więcej informacji w OT KOWR oraz na stronie internetowej:
https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci