Mała Publikacja

Kolejny projekt Gminy Kosakowo uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Operacja pn.: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” uzyska dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.

Umowa o dofinansowanie została podpisania dn. 16.01. 2018 r. Termin zakończenia planowany na czerwiec 2018 r.

Realizacja projektu przyczyni się do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego poprzez przygotowanie i dystrybucję publikacji.