Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie uzyskał projekt Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

W ramach którego uporządkowano i zagospodarowano teren w pobliżu świetlicy. Powstał Skansen Mechelinki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący morskie i rybackie dziedzictwo Mechelinek, przyczyniając się zgodnie z założeniami LSR do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego.

Cel projektu: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 16.04. 2018 r. Zakończenie projektu – październik 2019 r,

Strona projektu: skansenwmechelinkach.pl