projekt „Cyfrowa Gmina”, w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

W jego ramach zostanie wesparty rozwój cyfrowy instytucji samorządowych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Dzięki nim JST otrzymają wsparcie w zakresie cyfryzacji urzędów i innych podmiotów im podległym w postaci niezbędnego oprogramowania i sprzętu IT.

Dofinansowany Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Za przyznane dofinansowania w wysokości 100 000, zł zdecydowano się na zakres projektu: Zakup serwerów z wymaganymi licencjami dla Urzędu Gminy Kosakowo

Przedsięwzięcie w trakcie realizacja w trakcie; planowane zakończenie do k. września 2023