W związku z ogłoszonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów najnowszymi zasadami bezpieczeństwa oraz wprowadzanymi obostrzeniami na terenie kraju w z związku z pandemią koronawirusa Kosakowskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zawieszają swoją działalność na okres od 7–29 listopada 2020 r.

Poprzez zawieszenie działalności Kosakowskiego Centrum Kultury należy rozumieć:

  1. Zajęcia grupowe zostają odwołane do czasu wznowienia działalności KCK.
  2. Zajęcia indywidualne zostają przeniesione do internetu i będą się odbywać online (instruktorzy będą indywidualnie kontaktować się telefonicznie z uczestnikami w celu ustalenia szczegółów).
  3. Obiekty zarządzane przez KCK w Pierwoszynie, Suchym Dworze, Dębogórzu, Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wyb. zostają zamknięte wstępnie do 29 listopada 2020 r. z powodu pandemii i objęcia pracowników Kosakowskiego Centrum Kultury kwarantanną (Kosakowskie Centrum Kultury nie jest w stanie zabezpieczyć sanitarnie i higienicznie tych obiektów), co wiąże się ze wstrzymaniem najmów na ten okres.
  4. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostaje wprowadzony tryb pracy zdalnej pracownikom Kosakowskiego Centrum Kultury.

Aktualności na temat działania KCK znajdą Państwo pod adresem: www.kosakowskiecentrumkultury.pl

Zawieszenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Do 29 listopada budynek biblioteki pozostanie zamknięty. Termin zwrotu wypożyczonych książek zostanie przedłużony do dnia otwarcia placówki.

Aktualności na temat działania biblioteki znajdą Państwo pod adresem: biblioteka.kosakowo.eu