Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” to największe i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie w kraju wytyczające nowe trendy w budownictwie oraz promujące najlepsze modernizacje i najciekawsze inwestycje w Polsce.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami. Jego ideą jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów oraz urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Główne Kategorie w konkursie:

I Nowe Obiekty        II Modernizowane Obiekty

Podkategorie w głównych kategoriach:

 1. obiekty mieszkalne
 2. obiekty hotelarsko-turystyczne
 3. obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 4. obiekty użyteczności publicznej
 5. obiekty szkolnictwa
 6. obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 7. obiekty ochrony środowiska
 8. obiekty zabytkowe
 9. elewacje i termorenowacje
 10. najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz
 11. rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
 12. modernizacje dróg
 13. obiekty mostowe
 14. obiekty zieleni

Gmina Kosakowo zgłosiła do konkursu budowę Bosmanatu w Rewie jako najciekawszą inwestycję ukończoną  w grudniu w 2019 roku.

Przypomnijmy, iż bosmanat w Rewie przy ulicy Koralowej 5 powstał dzięki staraniom gminnego samorządu i środowiska żeglarskiego przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Jego realizacja stanowi I etap projektu pod nazwą: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budynek bosmanatu stanowi m.in. nowe zaplecze sanitarne i organizacyjne dla Stowarzyszenia Żeglarskiego, jak również dla innych żeglarzy i mieszkańców wsi. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zapewnia komfortowe warunki dla żeglarzy – do szkoleń, odpoczynku po regatach czy integracji środowiska związanego z morzem.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji znajdują się na stronie organizatora konkursu:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2425/budowa-bosmanatu-w-rewie